+386 8 205 94 63, +386 41 247 554 info@spiriton.si

STRATEŠKA PREOBRAZBA
prodaje in marketinga

Kaj je VendoXimus?

 

Vendoximus® je unikaten in ambiciozen, a uresničljiv model doseganja nadpovprečnih prodajnih rezultatov, primeren za podjetja, ki imajo izdelano vizijo rasti in razvoja zaposlenih, potrebujejo pa jasen akcijski načrt.

Vendoximus®  vnaša v podjetja odličnost, inovativne pristope prodaje, zagonsko energijo za spremembe in napredek, zaradi česar so podjetja še bolj uspešna,  delovno okolje je z manj stresa, zaposleni pa so zavzeti in fokusirani.

Strankam se je v preteklosti  največkrat zataknilo pri iskanju novih poti in implementaciji začrtanega, zato smo naš model razdelili v 5 faz, ki slonijo na drznem in premišljenem načrtu aktivnosti za dolgoročen uspeh.

5 faz VendoXimusa

Faza I – Inoviraj

najdi nove izdelke, trge, pristope, priložnosti

Faza II – Kreiraj

izdelaj vrhunsko prodajno strategijo in ji dodaj akcijske načrte

Faza III – Implementiraj

najboljšo metodologijo za tvoj vrhunski prodajni tim

Faza IV – Monetiziraj

izvajaj, spremljaj in prilagajaj, da prekosiš konkurenco

Faza V – Energetiziraj

poskrbi za timski duh in prepoznavanje uspehov

Irena Grofelnik, MBA,

Team Transformation Professional Coach

Vendoximus® je unikaten in ambiciozen, a uresničljiv model doseganja nadpovprečnih prodajnih rezultatov, primeren za podjetja, ki imajo vizijo, da jo z mano uresničijo.

Vendoximus® vnaša namreč  v podjetja odličnost, inovativne pristope prodaje, zagonsko energijo za spremembe in napredek, zaradi česar so podjetja še bolj uspešna,  delovno okolje je z manj stresa, zaposleni pa so zavzeti in fokusirani.

Pri tem ves čas gradimo avtentične odnose, ki so vodilo pri delu in druženju. Naše delo zaznamujejo etični in visoki strokovni standardi, ki jih prenašamo na vse naše udeležence delavnic in treningov.

 IZ PONUDBE …

skupinski coaching

Razvoj  socialno čustvenih kompetenc je največja odlika skupinskega coachinga. Z njim razvijamo sposobnost komunikacije, gradnje odnosov, izboljšane samopodobe in povečane samozavesti, predvsem pa  izostreno razumevanje sebe, okolice in drugih. Vsi kazalniki so merljivi rezultati skupine. Dovolite ekipi, da se izgradi, odločite se za skupinski coaching.

Razvoj timov

Da bi nek tim lahko razvili, se morate odločiti, kakšno kulturo boste gradili, katero vizijo delili in kaj vspodbujali v vsakdanjih opravilih. Skupinska dinamika mora imeti temelje, na katere v hitrih in spremenjenih okoliščinah radi pozabimo. Na vas je, koga želite privabiti, medtem ko gradnjo dinamike prepustite nam.

vodstveni coaching

Navadno v poslovnem okolju govorimo o vodstvenem coachingu, ki krepi in razvija vodstvene sposobnosti. Kljub temu coaching sam po sebi krepi tudi ostale vidike osebnosti (empatijo, sposobnost odločanja, odpornost, čustvena stabilnost). Naj bo zastavljanje ciljev, doseganje rezultatov, sprejemanje odločitev, vodenje z vzorom, navezovanje pristnih odnosov vaša konkurenčna prednost.

INOVATIVNA prodajna orodja

Posebno pozornost namenjamo prenosu sodobnih in najnovejših prodajnih orodij v prakso. Gradimo na avtomatizaciji in digitalizaciji procesov v prodaji, načinih privabljanja prodajnih priložnosti in izobraževanju prodajnikov o moderih pristopih ter usmerjenosti v kupca.

Spiriton d.o.o. - Coaching, Kadrovske storitve (HRM)