+386 8 205 94 63, +386 41 247 554 info@spiriton.si

Strateški dan – razvojni intenziv za vodstvo podjetja

1.080,00 

V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključno, da podjetja neprestano prilagajajo svoje strategije, da ostanejo konkurenčna in trajnostna. V tem duhu se bo odvijal naš prihajajoči dogodek, »Strateški dan z vodstvom podjetja«, kjer bomo združili naše vodstvene kadre, da skupaj oblikujemo vizijo za prihodnost podjetja. Ta izjemno pomemben dogodek bo ne samo priložnost za razmislek o preteklih dosežkih, ampak tudi priložnost za definiranje naših ciljev za naslednjih 2 do 5 let, določanje ključnih razvojnih prioritet in vzpostavljanje učinkovitega načina komuniciranja znotraj podjetja.

V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključno, da podjetja neprestano prilagajajo svoje strategije, da ostanejo konkurenčna in trajnostna. V tem duhu se bo odvijal naš prihajajoči dogodek, »Strateški dan z vodstvom podjetja«, kjer bomo združili naše vodstvene kadre, da skupaj oblikujemo vizijo za prihodnost podjetja. Ta izjemno pomemben dogodek bo ne samo priložnost za razmislek o preteklih dosežkih, ampak tudi priložnost za definiranje naših ciljev za naslednjih 2 do 5 let, določanje ključnih razvojnih prioritet in vzpostavljanje učinkovitega načina komuniciranja znotraj podjetja.

Oblikovanje Strateške Vizije

Prvi in najpomembnejši del našega srečanja bo posvečen oblikovanju strateške vizije podjetja. V tem procesu bomo preučili našo sedanjo pozicijo na trgu, analizirali konkurenco, ocenili naše notranje zmogljivosti in razmislili o trendih v naši industriji. S skupnim premislekom bomo določili naše ključne vrednote, poslanstvo in dolgoročne cilje. Vprašanja, ki jih bomo naslavljali, vključujejo:

  1. Kako želimo oblikovati prihodnost podjetja?
  2. Kje vidimo priložnosti za rast?
  3. Kateri so naši ključni strateški cilji za prihodnost?
  4. Katere ključne pozicije v podjetju je potrebno oblikovati/preogblikovati za podporo strateški viziji.

Definiranje Strateških Ciljev

Naslednji korak bo definiranje konkretnih strateških ciljev, ki bodo vodili naše delovanje v prihodnjih letih. Ti cilji bodo specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno opredeljeni (SMART cilji). Vsak cilj bo temeljil na naši strateški viziji in bo zasnovan tako, da nas pripelje bližje k uresničevanju naših dolgoročnih ambicij. Poleg tega bomo identificirali ključne kazalnike uspeha (KPI-je), ki nam bodo pomagali spremljati napredek in pravočasno ukrepati, če se potrebno prilagodimo dinamiki trga.