+386 8 205 94 63, +386 41 247 554 info@spiriton.si

Splošni pogoji poslovanja

1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za nakup preko spletne trgovine https://www.spiriton.si/ (v nadaljevanju spletna trgovina), ki jo upravlja podjetje:

 • Spiriton d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 1230 Domžale
 • Elektronska pošta: info@spiriton.si
 • spletni naslov: https://www.spiriton.si/
 • telefon: +386 8205 9463
 • Matična številka: 6556736000
 • Davčna številka: 57003572
 • Vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. Srg 2014/8694
 • TRR SI56 1010 0005 2913 689

kot prodajalec.

Nakup v spletni trgovini je možen za pravne in fizične osebe (v nadaljevanju kupec). Nakup je možen le za osebe, starejše od 18 let, in poslovno sposobne osebe.

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem in se nanašajo na nakup izdelkov v spletni trgovini.

Splošni pogoji poslovanja urejajo delovanje prodajalca, pravice in obveznosti kupca ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini.

Nakup v spletni trgovini se šteje za nakup, opravljen na ozemlju Republike Slovenije, za kar se uporablja slovenska zakonodaja.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu. Splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani prodajalca, kupec si jih lahko prenese na svojo elektronsko napravo. TUKAJ
Z oddajo naročila se šteje, da je kupec v celoti prebral in razumel te splošne pogoje poslovanja, z njimi izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja.

2. Nakup v spletni trgovini

Naročilo za nakup izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini, je možno oddati v spletni trgovini, preko elektronske pošte ali telefona.

Naročanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku. Naročilo je možno oddati preko spleta in elektronske pošte 24 ur na dan in 7 dni na teden, preko telefona pa od ponedeljka do petka od 9. do 16. ure.

Za nakup mora kupec posredovati zahtevane podatke, sicer ne more s prodajalcem skleniti kupoprodajne pogodbe.

Kupec posreduje prodajalcu naslednje podatke:

 • ime in priimek (potrošnik) ali naziv (pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik),
 • davčno številko (pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik),
 • elektronski naslov, – kontaktno telefonsko številko,
 • naslov za dostavo,
 • naslov za izdajo računa.

Kupec jamči za točnost podatkov. Za točnost podatkov, ki jih vnese kupec, prodajalec ne odgovarja.

Kupec lahko po oddaji naročila popravi oziroma spremeni podatke pred prejemom potrditve naročila s pisnim zahtevkom prodajalcu na elektronski naslov info@spiriton.si.

3. Ponudba v spletni trgovini

Spletna trgovina je specializirana za prodajo e-knjig, coaching pripomočkov, e- tečajev, webinarjev in delavnic za izobražavenje. Vse izdelke se lahko naroča iz seznama izdelkov na spletni strani.

V spletni trgovini so navedeni ime izdelka, podroben opis izdelka in slika izdelka. Informacije za predstavitev osnovnih tehničnih značilnosti izdelkov zagotavlja proizvajalec. Estetske razlike med sliko in dejanskim izdelkom ne vplivajo na tehnične lastnosti izdelka.

4. Cena

Vse cene, prikazane v spletni trgovini, so navedene v evrih. Cene ne vključujejo DDV, saj podjetje ni zavezanec za DDV. Stroški dostave niso vključeni v ceno izdelkov in se doplačajo.

Morebitne nižje/akcijske cene so lahko v spletni trgovini posebej označene.

Cene se lahko kadar koli spremenijo brez napovedi oziroma opozorila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma ko informacijski sistem prodajalca prejme oddano naročilo. Cene veljajo v primeru plačila pod plačilnimi pogoji in s plačilnimi sredstvi iz teh splošnih pogojev.

Kljub trudu prodajalca, da bi zagotovil ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen ali da izdelek z navedeno ceno ni na razpolago. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, prodajalec kupcu omogoči odstop od nakupa, prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne naročilo.

Prodajalec bo izdal račun za naročene in odpremljene izdelke v skladu z veljavno zakonodajo. Spletni obrazec naročila, ki ga izpolni kupec ob naročilu, ne velja kot račun. Račun za kupljene izdelke bo kupec prejel skupaj z dostavljenim izdelkom. Kupec je dolžan posredovati točne, popolne in resnične podatke, potrebne za izdajo računa. V primeru, če tega ne stori ali posreduje nepopolne ali napačne podatke, prodajalec ni dolžan izdati novega računa.

5. Postopek nakupa

Predstavitev ponudbe v spletni trgovini šteje za vabilo k ponudbi pod objavljenimi pogoji.

Prodajalec opozarja kupca naj pred oddajo naročila natančno preveri vsebino in opis izdelkov. V primeru opustitve ali neizpolnitve tega prodajalec ne more prevzeti odgovornosti za nesporazume, ki izhajajo iz tega.

Kupec izbere izdelek za nakup preko spletne strani s potrdilom na gumb “Dodaj v košarico”.

S potrdilom na gumb “Oddaj naročilo” kupec odda naročilo.

Z oddajo naročila kupec izjavlja, da so podatki, ki jih je posredoval točni, da je starejši od 18 let in da je poslovno sposoben. Kupec se strinja, da prodajalec lahko uporabi posredovane podatke za izpolnitev naročila, zlasti za to, da prodajalec naveže stike z njim preko elektronske pošte ali telefona. Z oddajo naročila se kupec zaveže, da bo plačal kupnino in prevzel izdelek na način, ki ga je izbral. V primeru, da kupec ne plača kupnine, lahko prodajalec zavrne izpolnitev naročila.

Spletna trgovina samodejno pošlje potrditveno elektronsko sporočilo o prejemu naročila s podrobnostmi naročila (številka naročila, podatki kupca, izdelek, cena količina …) na elektronski naslov kupca. Potrditveno elektronsko sporočilo je informativne narave, poslano z namenom potrditve, da je bilo naročilo zabeleženo in bo obdelano, in ne pomeni potrditve naročila s strani prodajalca.

Ko informacijski sistem sprejme naročilo kupca, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ko prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in v največ dveh delovnih dneh od datuma oddaje naročila stopi v stik s kupcem po telefonu ali elektronski pošti, da dokonča naročilo in se prepriča, da je to pristno. Naročilo se lahko šteje za sprejeto šele, ko prodajalec to potrdi po elektronski pošti.

Spletna stran ne prikazuje zalog. Izdelke prodajalec nabavlja iz več virov, zato se lahko dobava razlikuje glede na razpoložljivost izdelka. Obstaja možnost, da izbrani izdelek ni na voljo niti v prodajalčevem skladišču niti v skladišču distributerja. V nekaterih primerih se lahko zgodi, da je nakup izdelkov možen samo pri trgovcu na debelo, pri čemer se cena teh izdelkov lahko razlikuje od cen, ki so prikazane v spletni trgovini, vendar o tem prodajalec kupca čim prej obvesti po telefonu ali elektronski pošti.

Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne naročilo ali glede na zaloge potrdi manjšo količino izdelkov, kot je navedeno v naročilu. O tem kupca obvesti po elektronski pošti ali telefonu.

V teh primerih prodajalec kupcu omogoči odstop od nakupa, prodajalec pa si pridržuje pravico, da zavrne naročilo.

Po obdelavi naročila prodajalec naročilo potrdi ali z razlogom zavrne. Prodajalec potrdi zaključeno naročilo po elektronski pošti, pri čemer potrditev vsebuje sprejem ali zavrnitev naročila. Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko prodajalec potrdi naročilo (kupec po elektronski pošti prejme potrditev naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za prodajalca kot za kupca. Pogodba, ki jo skleneta prodajalec in kupec, (naročilo) se hrani pri prodajalcu pet let.

Obvestilo vključuje tudi obvestilo o dostavi izdelkov.

Prodajalec zagotavlja ustrezno pakiranje naročenega izdelka in pošiljanje spremnih dokumentov.

6. Plačilo

Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:

 • z bančnim nakazilom po predračunu (plačilo je možno šele po izdaji predračuna in s sklicem na številko predračuna);
 • s kreditno kartico, z uporabo Pay pal povezave (povezava za plačilo bo poslana po potrditvi naročila).

7. Način in roki dobave

Izdelki na zalogi se odpremijo praviloma naslednji delovni dan po potrditvi naročila. Če je kupec izbral plačilo po predračunu, se izdelki na zalogi odpremijo praviloma naslednji delovni dan po prejemu nakazila na bančni račun prodajalca. V kolikor gre za digitalni izdelek, kupec povezavo do prevzema prejme takoj ali najkasneje v roku 24 ur.

Za izdelke, ki niso na zalogi, prodajalec kupca o možnosti dobave obvesti na njegov elektronski naslov ali po telefonu.

Kupec v naročilu izbere način prevzema naročenih izdelkov:

 • prevzem na prevzemnem mestu, na lokaciji Spiriton d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 1230 Domžale po predhodni najavi,
 • dostavo preko dostavne službe na naslov kupca.

Prodajalec se zavezuje, da bo naročen izdelek preko pogodbenih partnerjev dostavil na naslov za dostavo, ki ga je kupec navedel pri oddaji naročila. Prodajalec dostavo naročenih izdelkov izvaja preko pogodbenih partnerjev izključno na naslov v Republiki Sloveniji. Prodajalec bo naročene izdelke dostavil v dogovorjenem roku in skladno s pogoji in ceniki, ki jih določa dostavna služba. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli zamudo s strani dostavne službe. Strošek dostave je enoten za celo Slovenijo:

 • cena za en paket nad 1 kg 6 evrov,
 • cena za en paket pod 1 kg 3,2 evra.

Strošek dostave se prišteje strošku naročila, kar je razvidno v košarici po izbiri načina dostave in na računu.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk je Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, vendar si prodajalec pridržuje pravico, da izbere drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo učinkoviteje izpolnil.

8. Preklic naročila

Naročilo, ki še ni potrjeno, lahko kupec najhitreje prekliče na naslovu info@spiriton.si.

Če je naročilo že potrjeno, ga lahko kupec prekliče na telefonski številki 041 247 554.

Če je naročilo že odpremljeno, lahko kupec pošiljko zavrne dostavni službi.

9. Pravica do odstopa od pogodbe (velja le za potrošnike iz 1. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike)

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov ima kupec (potrošnik) pravico, da v 14 dneh od prejema izdelka prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe brez navedbe razloga za svojo odločitev.

Svojo namero za odstop od naročila lahko kupec posreduje po pošti (priporočena pošta s povratnico) na naslov Spiriton, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 1230 Domžale, ali po elektronski pošti info@spiriton.si z nedvoumno izjavo, da odstopa od pogodbe. Obvestilo o odstopu od pogodbe si lahko prenesete TUKAJ

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelka.

Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni po oddanem obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Kupec izdelek vrne:

 • po pošti na naslov Spiriton, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 1230 Domžale ali
 • osebno na naslov Spiriton, d.o.o., Ulica Nikola Tesla 18, 1230 Domžale.

Kupec po določbah zakona prodajalcu odgovarja za vsako znižanje vrednosti izdelka, ki je posledica uporabe izdelka. Ob vračilu mora biti predložena tudi kopija računa. V primeru, da kupec tega ne predloži, prodajalec ni dolžan prevzeti izdelka.

Prodajalec je dolžan takoj, vendar najkasneje v 14 dneh po tem, ko je izvedel za odstop od pogodbe, povrniti znesek kupnine. Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil vse dokler kupec ne vrne izdelka ali dokler ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj.

Možnost vračila ne velja za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oziroma je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam.

Stvarne napake

Kupec (potrošnik) ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico uveljavljati stvarno napako.

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku. Utemeljenost zahteve presodi proizvajalec.

Kupec mora prodajalca o stvarni napaki skupaj z natančnim opisom te na lastne stroške obvestiti v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, prodajalcu pa omogočiti pregled izdelka. Obrazec za prijavo stvarne napake si lahko prenesete TUKAJ.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar kupcu izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati:

 • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim ali
 • vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

Kupec, ki ni potrošnik, lahko za kupljeni izdelek, ki ima stvarno napako, uveljavlja jamčevalne zahtevke v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Garancija

Prodajalec se zavezuje, da bo reklamacijo rešil v najkrajšem možnem času.

Prodajalec jamči za garancijo za brezhibno delovanje v skladu z veljavno zakonodajo eno leto. Vsaka druga garancijska doba ali garancija je navedena pri posamezni dobavi izdelka.

V vseh primerih je proizvajalec ali distributer izdelka odgovoren za oceno reklamacije. Če je reklamacija sprejeta, prodajalec vrne ceno izdelka v znesku, ki je določen v oceni.

Garancija se lahko uveljavlja le za napako na izdelku, ki ni nastala po krivdi kupca. Reklamacijo prodajalec evidentira v zapisniku, ki ga vlagatelj garancijskega zahtevka prejme.

Reševanje sporov

Kupec lahko odda pritožbo na elektronski naslov info@spiriton.si ali po telefonu na številko 041 247 554. Prodajalec potrdi prejem pritožbe in sporoči kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval, obvešča pa ga tudi o poteku postopka. Če prodajalec ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev.

Prodajalec si prizadeva po najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Prodajalec nima izbranega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). V skladu z zakonom prodajalec objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS).

Končne določbe

Splošni pogoji poslovanja se lahko kadar koli spremenijo oziroma dopolnijo brez predhodnega opozorila ali obvestila. Kupcu se predlaga, da jih prebere pred vsakim nakupom. Vsaka posamezna verzija splošnih pogojev poslovanja je označena z datumom pričetka veljavnosti. Za posamezno naročilo veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila.

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo od 1. 2. 2022.