+386 8 205 94 63, +386 41 247 554 info@spiriton.si

Strateški vikend – napredni razvojni intenziv za vodstvo podjetja

1.800,00 

V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključno, da podjetja neprestano prilagajajo svoje strategije, da ostanejo konkurenčna in trajnostna. V tem duhu se bo odvijal naš prihajajoči dogodek, »Strateški vikend z vodstvom podjetja«, kjer bomo združili naše vodstvene kadre, da skupaj oblikujemo vizijo za prihodnost podjetja. Ta izjemno pomemben dogodek bo ne samo priložnost za razmislek o preteklih dosežkih, ampak tudi priložnost za definiranje naših ciljev za naslednjih 2 do 5 let, določanje ključnih razvojnih prioritet in vzpostavljanje učinkovitega načina komuniciranja znotraj podjetja.

V hitro spreminjajočem se poslovnem okolju je ključno, da podjetja neprestano prilagajajo svoje strategije, da ostanejo konkurenčna in trajnostna. V tem duhu se bo odvijal naš prihajajoči dogodek, »Strateški dan z vodstvom podjetja«, kjer bomo združili naše vodstvene kadre, da skupaj oblikujemo vizijo za prihodnost podjetja. Ta izjemno pomemben dogodek bo ne samo priložnost za razmislek o preteklih dosežkih, ampak tudi priložnost za definiranje naših ciljev za naslednjih 2 do 5 let, določanje ključnih razvojnih prioritet in vzpostavljanje učinkovitega načina komuniciranja znotraj podjetja.

Oblikovanje strateške vizije

Prvi in najpomembnejši del našega srečanja bo posvečen oblikovanju strateške vizije podjetja. V tem procesu bomo preučili našo sedanjo pozicijo na trgu, analizirali konkurenco, ocenili naše notranje zmogljivosti in razmislili o trendih v naši industriji. S skupnim premislekom bomo določili naše ključne vrednote, poslanstvo in dolgoročne cilje. Vprašanja, ki jih bomo naslavljali, vključujejo:

  1. Kako želimo oblikovati prihodnost podjetja?
  2. Kje vidimo priložnosti za rast?
  3. Kateri so naši ključni strateški cilji za prihodnost?
  4. Katere ključne pozicije v podjetju je potrebno oblikovati/preogblikovati za podporo strateški viziji.

Definiranje strateških ciljev

Naslednji korak bo definiranje konkretnih strateških ciljev, ki bodo vodili naše delovanje v prihodnjih letih. Ti cilji bodo specifični, merljivi, dosegljivi, relevantni in časovno opredeljeni (SMART cilji). Vsak cilj bo temeljil na naši strateški viziji in bo zasnovan tako, da nas pripelje bližje k uresničevanju naših dolgoročnih ambicij. Poleg tega bomo identificirali ključne kazalnike uspeha (KPI-je), ki nam bodo pomagali spremljati napredek in pravočasno ukrepati, če se potrebno prilagodimo dinamiki trga.

Določanje razvojnih prioritet

Ena izmed najpomembnejših nalog našega srečanja bo določanje razvojnih prioritet, ki bodo omogočile uresničevanje naših strateških ciljev. To vključuje identifikacijo ključnih projektov, inovacij, trženjskih strategij, raziskav in razvoja ter drugih dejavnosti, ki bodo okrepile našo konkurenčno prednost. Pomembno bo tudi prepoznati resurse, ki jih bomo potrebovali za izvedbo teh projektov, vključno s finančnimi sredstvi, človeškimi viri in tehnološko infrastrukturo.

Učinkovito komuniciranje

Spremembe, ki jih bomo uvedli na podlagi naših strateških odločitev, bodo zahtevale jasno in učinkovito komunikacijo znotraj podjetja. Način, kako bomo komunicirali cilje, prioritetne naloge in pričakovane rezultate, bo ključen za uspešno implementacijo naših strategij. Razpravljali bomo o najboljših praksah za interni komunikacijski načrt, ki bo zagotovil, da bodo vsi zaposleni razumeli in podpirali naše cilje. Poudarek bo na odprti komunikaciji, vzajemnem sodelovanju ter spodbujanju inovativnosti in ustvarjalnosti v naši organizaciji.